İstanbul Hakkında

 

İstanbul hakkında karşıma çıkan nefis cümleler zincirlemesi…

Ne kadar eşsiz bir şehirde yaşıyoruz. Hakkını veriyor muyuz? Farkında mıyız?

 • “Dünyaya son kere bakacaksın deseler bu bakışı İstanbul’un Çamlıca’sından isterdim.” (Lamartine)
 • “İstanbul, önünde şair ile arkeoloğun, diplomat ile tüccarın, prenses ile gemicinin, Kuzeyli ve Güneylinin, hepsinin aynı hayranlık duygusuyla haykırdığı evrensel ve son derece büyük bir güzelliktir. Bütün dünya, bu kentin dünyanın en güzel yeri olduğu düşüncesindedir.” (Edmondo De Amicis)
 • “Ah İstanbul! Beni büyüleyen isimlerden en çok büyüleyeni yine sensin.” (Pierre Loti)
 • “İstanbul olağanüstü durumunu Haliç, Marmara Denizi ve Boğaz’a borçludur.” (Andrea Horn)
 • “İstanbul eskiden beri Avrupa ve Asya’yı birleştiren büyülü (tılsımlı) ve adeta kutsal bir mühürdür. İstanbul muhakkak dünyanın en güzel yeridir.” (Gerard De Nerval)
 • “Dünya’da İstanbul kadar güzel görünüşlü başka bir kent bulunmadığını söyleyenler, gerçekten haklıymışlar.” (Chateaubrıand)
 • Ya ben İstanbul’u fethederim, ya da İstanbul beni… (Fatih Sultan Mehmet)

 • İstanbul’a sahip olan bütün dünyaya hükmeder. Dünya tek bir devlet olsa idi, taht şehrinin İstanbul olması gerekirdi. (Napolyon Bonapart)
 • İstanbul dünyanın gerçek başkentidir. Coğrafya konumu bakımından dünyada rakibi yoktur. (Joseph Heller)
 • Yeryüzünde İstanbul kadar uygun bir yere kurulmuş bir şehir yoktur. (İspanyol gezgin Pedro)
 • Dünyanın başkenti olarak tercih edilebilecek tek yer İstanbul’dur; aynen kainatın merkezidir. (Baron De Tott)
 • İstanbul biricik ve kıyas kabul etmeyen bir şehirdir. Manzarasının güzelliği asla çizilemez. (Alphonse De Lamartine)
 • Eski ve yeni bütün yazarlar İstanbul’un dünyanın en seçkin yerinde bulunduğunu bilir. (Ermeni Coğrafyacı İnciciyan)
 • Dünyadaki bütün şehirler yok olabilir fakat İstanbul gönüllerde yaşamaya devam eder. (Gyllius)

 • Doğu ile Batı’yı çok iyi birleştiren insana her alanda özgürlük sunan emsali olmayan bir şehir… (İngiliz Mrs.Max Müller)
 • Daha muhteşem bir manzara yeryüzünde mevcut değildir. Haşmetli kubbeleri, birbirinden güzel sayfiyeleri ile İstanbul, dünya şehirlerinin kraliçesidir. (İngiliz Lady Dorina Neave)
 • “İstanbul’a sahip olan dünyaya hükmeder. Dünya tek devlet olsaydı, başkenti İstanbul olurdu. (Napolyon – 18. asır sonları)
 • “İstanbul dünyanın gerçek başkentidir. Konumu bakımından yeryüzünde rakibi yoktur.” (Joseph Hellert -19. asır başı)
 • “İstanbul’a girerken şaşırdım. Olağanüstü tabiatla, iç içe girmiş mîmarîsi gözlerimi kamaştırdı.” (İspanyol generali Miranda-1876)
 • “Göklere tırmanan minareler, sayısız kurşun kubbeler, hayran olunacak şekilde tabiatın içine yerleştirilmiş.” (Alman general Moltke-1835)
 • “İstanbul yeryüzünün en güzel şehridir.” (Avust. Anton von Prokesh-1836)
 • “İnsanın muhayyilesi ancak İstanbul kadar güzel bir şehir hayâl edebilir.” (İng. Büyükelçi, Sir Henry Layard-1839)
 • “İstanbul, Asya ile Avrupa’nın uyumlu estetiğini, insanın dili tutulacak derecede âhenkle aksettiriyor.” (Fransız baronesi D. de Fontmagne -1856)
 • “İstanbul, insana hayat, yaşama sevinci, neş’e ve güzellik duygusu veren emsalsiz bir şehir.” (İng. Mrs. Max Müller-1893)
 • “İstanbul’dan daha muhteşem bir manzara yeryüzünde yoktur.” (İng. Mrs. Lady Dorina neave-1907)

 • “İstanbul’un manzarasının güzelliğini hiç bir fırça ve kalem lâyıkıyle tarif edemez.” (Fransız şâiri, Alphonse de Lamartine)
 • Diğer bütün kentler ölümlüdür, ama sanırım İstanbul, insanlar var oldukça yaşayacaktır. (Petrus Gyllius)
 • İki büyük cihanın kesinti noktasında, Türk vatanının ziyneti, Türk tarihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstanbul, bütün vatandaşların kalbinde yeri olan şehirdir. (Mustafa Kemal Atatürk)
 • İstanbula hükmeden bütün cihana hükümdar olur. Onun için, mümkün olduğu kadar İstanbul’a yaklaşmak gerekir. (Rus Çarı I. Petro)
Share